Кейс впровадження змішаного навчання в КПІ ім. І. Сікорського

23 січня в соціальній мережі побачив анонс I-ї Всеукраїнської конференції «Цифрові комунікації у глобальному просторі. Змішана освіта». Передбачувано, що в основному будуть доповіді та обговорення досвіду в академічному секторі. Наразі мені дуже цікаво спостерігати за цими процесами саме в навчальних закладах. І я вважаю, що компаніям які впроваджують дистанційне/змішане навчання в бізнесі є чому повчитися у вишів, в яких є більше можливостей, ресурсів для впровадження ініціатив та експериментів. В тому числі співпрацюючи з такими організаціями як prometheus.org.ua.

В бізнесі формат змішаного навчання якоюсь мірою реалізований. В основному в тих компаніях, які намагаючись перевести очне навчання в дистанційне зупиняються на черговому етапі, пропонуючи співробітникам матеріали в електронному вигляді та продовжуючи практичні заняття. А як розвиватися далі не завжди розуміють. Ще зустрічаються компанії, які вважають це черговим трендом і мені особисто це не дуже ОК. Такі помилки вже були, коли компанії вирішили впроваджувати дистанційне навчання, опираючись на фантазії та не опрацьовані показники. Розвертали щось безкоштовне або витрачали гроші на придбання багатофункціональних СДО не маючи стратегії розвитку самої системи управління навчанням. Я знайомий з десятками таких кейсів, коли проекти в результаті консервували або через декілька років кардинально змінювалися підходи та знову залучалися фінанси. Як тоді, так і зараз в першу чергу потрібно розуміти як впровадження технології вирішить проблему, рахувати ефективність витрат і мати план/стратегію на найближчі пару років.

Змішане навчання це технологія навчання (формального чи неформального), що поєднує в собі традиційне очне навчання в аудиторії/класі за присутності викладача-учня та онлайн навчання за допомогою різних сервісів і програм.

Подія відбувалася 27-го січня в Залі засідань Вченої ради КПІ ім. І. Сікорського. Мені вдалося послухати лише декілька виступів і в цій публікації вирішив поділитися одним з кейсів від Короткого Євгена Васильовича, к.т.н., доцента кафедри конструювання електронно-обчислювальної апаратури, факультету електроніки КПІ ім. Ігоря Сікорського. Це наочний приклад реалізації змішаного навчання, який вартий уваги.

На факультеті частково відбулося різке скорочення кількості аудиторних занять. Постало питання – яким чином забезпечити студентів необхідною теоретичною базою для повноцінного освоєння дисципліни. Викладачем було прийнято рішення –

“Запис звичайних лекцій протягом 2013-2014 років на смартфон Nokia Lumia 1020 + штатив (просто і недорого)”

а потім викласти їх в онлайн на ресурс https://www.youtube.com/ з календарним планом перегляду. Звичайний телефон зі штативом і велике бажання викладача – все що було необхідним для збереження лекційного матеріалу.

В рамках впровадження відбулися процеси, які ми розглянемо детальніше та спробуємо інтерпретувати їх в розрізі корпоративного навчання:

  1. Лекційні години які залишилися, були використанні на спілкування викладача зі студентами, обговорення складних моментів, відповіді на запитання, що виникли в процесі ознайомлення з лекційними матеріалами. Це вже світова практика, коли значна кількість теоретичного матеріалу конвертується в відео і пропонується учневі для самостійного вивчення. Таким чином кількість годин самого курсу скорочується і фокус зміщується на практичні заняття. В розрізі бізнесу це значна економія часу тренера та співробітників.
  2. Проведення частого контролю знань, що мотивувало студентів не відкладати все на останній день перед заліком. “Одна велика модульна контрольна робота (передбачена навчальним планом) була розділена на 7 коротких частин, тривалістю 10-20 хв кожна, які проводилися кожні два тижні (практично на кожній лекції)”. Це дуже важливий момент. Проблеми самоорганізації завжди були і будуть у більшості людей. Тому треба проводити зрізи/тести – контроль знань щоб утримувати учня в процесі. Також частий контроль є дієвим інструментом для закріплення матеріалу в процесі вивчення.
  3. Студенти отримали можливість прослуховувати лекційний матеріал коли їм зручно. Вони можуть це робити повторно і в періоди, коли розумова активність вища 🙂 У кожного свої індивідуальні навчальні потреби. Так само і співробітник. Він може навчатися в зручний для себе час. Завдання керівника/тренера опрацювати питанням мотивації співробітника до навчання, на що часто не звертають увагу.
  4. Викладач/тренер має більше часу на роботу над якістю матеріалу. Формат змішаного навчання дозволяє використовувати напрацювання інших експертів у вигляді тих же відеолекцій, якщо вони зможуть допомогти учневі отримати більш якісні знання.

Під час впровадження змішаного навчання дуже цікаво відмітити показники успішності студентів.

Звичайне навчання (диф. залік) Змішане навчання (залік)
Оцінки / Рік 2013-2014 2014-2015 (*) 2015-2016 2016-2017
Відмінно A 28% 35% 13% 21%
Добре B 28% 17% 9% 0
C 22% 9% 13% 16%
Задовільно D 11% 4% 13% 11%
E 11% 35% 52% 52%

Після запису лекцій на відео в 2013-2014 навчальному році, в наступному 2014-2015 у студентів була можливість слухати аудиторні завдання + переглядати лекції онлайн. І в цей період процент відмінних оцінок вищий. В наступні роки проглядається зниження цього проценту, і збільшення в цілому задовільних оцінок. За словами викладача, це може бути спричинено наступними можливими причинами:

  • останні два роки залік був не диференційний, а звичайний і результат не впливав на стипендію. Тобто мотивація студентів до вищої оцінки знизилася;
  • було проведено значно більше контрольних робіт, тобто відбулася більш якісна оцінка знань.

Змішане навчання це крок до підвищення його ефективності. Перехід з трансляції знань у вигляді аудиторних лекцій в відеолекціії, має активніше використовуватися не тільки в вишах, але й бізнесі. Розглянутий приклад доводить, як дана технологія дозволяє навчання зробити більш адаптивним, комфортним та якісним практично без залучення фінансів і з використанням наявних ресурсів. Цей принцип поширюється на інших факультетах та в інших навчальних закладах України. Компаніям потрібно частіше звертати увагу на доступність технології, а навчання робити інтерактивним та цікавим.

Сама презентація “Досвід впровадження змішаного навчання в умовах скорочення аудиторного навантаження”

Джерело